Skip to content

Mobilnätet – Hur funkar det?

  • by

Mobilnätet är en teknik som gör det möjligt för oss att använda våra mobiltelefoner för att kommunicera över långa avstånd. Detta gör det möjligt för oss att ringa, skicka SMS och använda internet när vi är på språng. Men hur fungerar egentligen mobilnätet?

Mobilnätet fungerar genom att använda radiovågor för att skicka information mellan en mobiltelefon och en basstation. Basstationerna är utplacerade på strategiska platser över hela landet och täcker ett visst geografiskt område, som kallas en cell. När du ringer från din mobiltelefon, skickas ljudet som elektromagnetiska vågor till den närmaste basstationen, som i sin tur skickar ljudet vidare till den person du ringer till.

För att du ska kunna använda mobilnätet behöver du ha en mobiltelefon och ett abonnemang hos en mobiloperatör. Mobiloperatörerna äger och driver basstationerna och säljer sedan tjänsterna till användarna. Det finns olika typer av mobiltelefoner och olika tekniker för mobilnät, men i grunden fungerar de alla på samma sätt.

Mobilnätet har revolutionerat vår vardag och gjort det möjligt för oss att vara uppkopplade och kommunicera med varandra nästan överallt. Det har också öppnat upp för nya möjligheter inom e-handel, nyhetsförmedling och så vidare. Över hela världen används mobilnätet av miljarder människor och det kommer sannolikt att fortsätta att växa i popularitet i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Vilka mobilnät finns i Sverige?

Det finns flera olika mobiloperatörer som erbjuder tjänster i Sverige. De största är Telia, Tele2, Tre och Telenor. Varje operatör har sitt eget mobilnät och de använder olika tekniker för att leverera tjänsterna.

Telia, Tele2 och Telenor använder sig av GSM (Global System for Mobile Communications), som är en teknik för mobiltelefoni som är utbrett över hela världen. GSM använder sig av en frekvensband på 900 megahertz (MHz) eller 1800 MHz, beroende på vilket land man befinner sig i.

Tre använder sig av både GSM och den nyare tekniken LTE (Long-Term Evolution). LTE är en teknik för höghastighetsbredband via mobilnätet och ger snabbare dataöverföringar än vad GSM gör.

Det finns också andra mindre operatörer som erbjuder tjänster i Sverige, som t.ex. Halebop och Comviq. Dessa operatörer köper tjänster från de större operatörerna och levererar sedan vidare till sina användare.

Alla operatörerna i Sverige måste ha tillstånd från myndigheten Post- och telestyrelsen för att få bedriva verksamhet. De måste också följa regler och föreskrifter som gäller för mobilnätet, såsom t.ex. hur mycket av frekvensbandet de får använda.

Join the conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *