ANVÄNDARVILLKOR
  1. Om KlubbSverige

KlubbSverige Mobil är en tjänst (beskrivs nedan) som ägs av och drivs genom KlubbSverige AB (organisationsnummer 556746-7211, adress: Box 1116, 131 26 Nacka Strand, telefon: 08-673 2550, e-post:info@klubbsverige.se)

KlubbSverige Mobil omnämns nedan som “tjänsten”.

Den klubb där ni är medlem omnämns nedan som “hemmaklubb”.

Registrerad kund i KlubbSverige Mobil omnämns nedan som “användare”.

 

  1. Användarinformation

KlubbSverige lagrar de uppgifter som krävs för att särskilja användarkonton och för att möjliggöra för användaren att använda tjänsten. De uppgifter som du lämnar vid registreringen kommer att behandlas av KlubbSverige.

 

2.1 Användarens rättighet till information

Som användare har du rätt att be om registerutdrag om du vill veta vilka uppgifter/information som finns registrerade om dig. KlubbSverige är skyldig att ändra eller rätta, om du som användare så begär, uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

2.2 Tredje part

KlubbSverige lämnar inte ut personliga uppgifter till tredje part. Din e-postadress och mobilnummer kan dock användas för utskick och erbjudanden från KlubbSverige och våra samarbetspartners.

 

3.1 Hävning av köp

Användaren ansvarar på egen hand för att kontrollera att de orter eller klubbar som är av intresse för användaren finns med i KlubbSveriges utbud innan köp av tjänsten genomförs. KlubbSverige ersätter inte användare som vill häva köp på grund av att vissa orter/klubbar inte finns representerade.

 

3.1.2 Lokala bestämmelser

Det kan förekomma vissa lokala bestämmelser hos er hemmaklubb som exkluderar vissa närliggande klubbar att ingå i tjänsten. Dessa beslut kan t ex vara grundat i en konkurrenssituation klubbarna emellan. KlubbSverige har inte rätten att överordna sig sina medlemsklubbars beslut i dessa fall.

 

3.2 Giltighet
Köpta gästklipp är giltiga i 12 månader från och med inköpsdatum. Även om du har klipp kvar som är outnyttjade så är dessa således inte giltiga om det gått mer än 12 månader sedan du köpte dina klipp.

3.2.1 Tjänstens giltighet på anslutna medlemsklubbar
KlubbSverige Mobil är en tjänst framtagen av KlubbSverige och är ett samarbete med KlubbSveriges medlemsklubbar. Vi garanterar inte att en medlemsklubb som var med vid tecknandet av tjänsten fortsätter att vara med under den period tjänsten är giltig. Medlemskap i KlubbSverige är frivilligt och vi kan därför inte påverka eller tvinga kvar en medlemklubb hos oss. Tjänsten kan ej användas på en icke-ansluten klubb. KlubbSverige ersätter inte en KlubbSverige Mobil-användare i det fall en klubb avslutar sitt medlemskap hos KlubbSverige och träning inte kan utföras på den specifika klubben.

 

  1. Betalning av tjänst

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av KlubbSverige överlåtna till Svea Ekonomi AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Allmänna villkor
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU.
Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning.

Vi accepterar följande kort: Visa och MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället.

Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade.
Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.